Overview on Request for Information Regarding

OVERVIEW ON REQUEST FOR INFORMATION REGARDING PERSONAL DATA IN ACCORDANCE WITH LAW NO 6698

 1. INFORMATION ABOUT THE APPLICATION

In Article 11 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698, the rights of the data owner are stipulated. In the law, the data owner is deemed to be a “relevant person” and the right to make certain requests regarding the processing of the data is foreseen. Pursuant to this article, the claim rights of the person concerned are as follows: 

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) Eksik ya da yanlış işlenmiş verinin düzeltildiğini veya ilgilinin talebi üzerine verinin silindiğini veyahut yok edildiğine ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 5. h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurular, ilgili kişinin şahsına ait olmalıdır. Bir başka kişinin kişisel verisine ilişkin bilgi talebi için başvuru yapılamaz. IFA LSL MODA EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ, (Bundan sonra kısaca “IFA LSL” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin teyit maksadıyla ilgili kişiden yeniden bilgi talep edebilir. Bilgi talebinde bir başkası adına başvuru yapıldığı IFA LSL tarafından tespit edilirse IFA LSL’nin her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

 

 

 1. INFORMATION ABOUT THE APPLICATION PROCEDURE

To use the registered electronic mail (KEP) address, secure electronic signature, mobile signature or the e-mail address previously notified to the data controller by the data controller and registered in the data controller’s system, in writing to IFA LSL, which is the data controller, regarding your rights mentioned above. You can send via. For applications to be made in writing, it is possible to apply by printing out the “Information Request Form”, which you can download by clicking the attachment. When this form is sent to our company, it should be placed in the envelope and “Information Request Regarding Personal Data” should be written on it.

Application Form;

1-With the application of the person concerned;

2-By registered mail with return receipt;

3- Via notary public;

It can be sent to us.

Data Controller        : IFA LSL MODA EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ

Address                     : Kuluğlu Mah. Turnacı Başı Cad. Neşe Han Blok No: 9 İç Kapı No: 1 Beyoğlu/İSTANBUL

Telephone                  : ………………….

E-mail                        : info@ifaparis.com.tr

 

 1. INFORMATION REGARDING THE RELATED PERSON REQUESTING INFORMATION

If the name, surname and application are written in the information request you have sent to us, the signature, Turkish ID number, nationality for foreigners, passport number or identification number, if any, place of residence or workplace address for notification, e-mail address for notification, telephone and fax number, if any, and the subject of the request must be stated in full. If such information is missing, your information requests will not be met by IFA LSL. In case of inaccurate or incomplete information, IFA LSL does not accept any responsibility with regard to the fact that the request is not answered. In addition, we request that information and documents related to the subject be attached to the application.

Click to Download Information Request Form.

IFA LSL MODA EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ