Lisa Henault

Adile ile yönetim ve destekleyici beceriler eğitimi konularında birlikte çalışıyoruz.
Katılımcılardan daima olumlu geri dönüşler alıyoruz. Adile teorik bilgilerin
yanında çok pratik alıştırmalar paylaşıyor ve bilgilendirme oturumları yapıyor.
Herkes Adile’nin dinamizmini ve uzmanlığını takdir ediyor.