Skip to main content

5 Yönetici Tipi ve Onlarla Başa Çıkma Yöntemleri

Disiplinli, nazik, gergin, dar görüşlü… Her yönetici birbirinden farklıdır ve yöneticimizle yanlış anlaşılmadan yüzleşmek gerçekten zorlayıcı olabilir. İşte 5 yönetici tipi ve onlarla başa çıkma yöntemleri:

  • Bürokrat: Genellikle uzlaşılabilirdir. Karar alırken temkinlidir ve muhtemelen güce çok fazla ihtiyaç duyar. Kuralları sıkı bir şekilde uygulayarak kontrolü sağlar. Bürokrat tipi, otoriterlik eğilimi gösterir. Astlarıyla olan ilişkilerinde şirket tarafından kendisine verilen gücü kullanabilir. Kuruluştaki konumu sebebiyle sahip olduğu yetkilerle yaptırımlarda bulunabilir.

Nasıl başa çıkılır: En iyi yaklaşım, önerilerinizi sistem ile uyumlu görünecek şekilde sunabilmeniz için kuruluşunuzun kurallarını ve politikalarını bilmektir.

  • Otokrat: Her durumda ne yapılması gerektiği konusunda çok katı görüşleri vardır. Astlarını pek iyi dinlemez ve sorgusuz sualsiz yerine getirilecek talimatlar vermeyi sever. Hata yapanlara müsamaha göstermez. Kuruluştaki konumu sebebiyle sahip olduğu yetkilerle yaptırımlarda bulunabilir.

Nasıl başa çıkılır: Yüzleşmekten kaçınılmalıdır. Patronunuzda bulunmayan bir güç kaynağına sahipseniz, çoğunlukla aranızdaki ilişkiyi beslemeyi tercih edecektir.

  • Kurnaz: Bu tip yöneticiler, zamanlarının çoğunu kaynakların dağıtımı için diğer departmanlar ile pazarlıklar yapmaya ayıran üst düzey yöneticilerden oluşur. Güce fazlaca ihtiyaç duyar. Kontrolü kuvvet ile değil ikili ilişkilerle sağlar. Yönetim tarzı, danışman rolünden bizzat katılımcı yönetime ve “bırakınız yapsınlar” tavrına uzanan bir yelpazede değişebilir. Genellikle yetkilerini kendi adına devreder.

Nasıl başa çıkılır: Bu tip bir patron için proaktif olmak önemlidir. Çalışanların inisiyatif almalarını, karar vermelerini ve yapılacakların kendisine sorulmasını değil, yapılanlar konusunda bilgilendirilmeyi bekler.

  • Gönülsüz Yönetici: Bu kişiler, teknik yetkinlikleri sebebiyle terfi ettirilmiştir. Gönülsüz yöneticiler genellikle bölümlerinin kendi kendine yönetilmesine izin verir ve çalışanlarını hiçbir şekilde teşvik etmezler. Muhtemelen başarı ihtiyaçları yüksek fakat güç ve aidiyet ihtiyaçları düşüktür. Yönetim tarzları çok uyumludur. Yaptırımlara nadiren başvururlar.

Nasıl başa çıkılır: Gönülsüz yöneticilerle çalışmaktaki temel sorun onların herhangi bir kişisel etkileşime girmelerini sağlamaktır. Eğer tavsiyeye ihtiyacınız varsa aralarından seçim yapması için yöneticinize bir dizi alternatif sunun ve kendi tercih ettiğiniz alternatif, güçlü kanıtlarla desteklenmiş olsun.

  • Açık Yönetici: Bu yönetici katılımcılığın ve herkesi kapsamanın değerine güçlü bir şekilde inanır. İlerlemeyi görmek için düzenli olarak toplantılar yapar ve sonraki adımlara karar verir. Güce duyduğu ihtiyaç düşüktür fakat yüksek bir aidiyet ihtiyacı vardır, başarı ihtiyacı ise yüksek veya düşük olabilir. Bu tip yöneticiler bir hayli katılımcıdır.

Nasıl başa çıkılır: Açık yöneticiler bir bağlılık yaratır, böylece siz de sürece dahil olursunuz. Bu yüzden HAYIR demek bazı durumlarda yararlı olabilir.