Skip to main content

İş Dünyasının Geleceği İçin En Çok Talep Gören 10 Destekleyici Beceri Nedir?

Güncel küresel piyasada temel beceriler mi yoksa destekleyici beceriler mi daha önemli? Son birkaç yüzyıl boyunca iş kolları, fabrika vb. sahalarda kol gücüne ve tekrara dayalı hareketlere dayanıyordu. Zaman ilerledikçe bu tür görevler robotlara devredildi. Bugün otomasyon her yerde kullanılıyor. İş birliği, iş arkadaşlarıyla iletişim, aktif dinleme, fikir beyan etme gibi beceriler gereklidir ve talep görür. Destekleyici beceriler çalışma ortamlarına rekabetçi dünyamızda elzem olan üretkenlik, iletişim ve sağlıklı bir iş yeri gibi özellikleri kazandırır. Udemy’de yayımlanan bir rapora göre talep gören en önemli 10 destekleyici beceri:

  1. Çatışma yönetimi: Birbirleri ile zıtlaşan insanların farklılıklarını yönetmek belki de yönetim sürecinin en zorlu taraflarından biridir. Udemy raporu iş yerlerinin ne kadar karmaşık hale geldiğini vurguluyor: Birden fazla kuşak, farklı uluslar ve kültürler, çeşitli teknolojiler, sürekli değişmekte olan bir pazar…
  2. Zaman yönetimi: Hepimizin zaten bildiği gibi zaman değerlidir ve zamanı yönetmeniz gerekir.
  3. Stres yönetimi: Sürekli değişmekte olan bir pazar, her yıl gelen yeni iş arkadaşları, büyük projeler, uzun mesai saatleri, bitmek bilmeyen toplantılar, iletişim sorunları… İş yerinde bizi strese sokabilecek ve tepemizi attıracak bir şeyler her zaman bulunabilir. Sakin olun, derin bir nefes alın.
  4. İletişim becerileri: Hayati öneme sahip! İş yerlerimiz giderek artan şekilde çeşitli ve karmaşık hale gelirken bu artık daha da önemli.
  5. Şirket kültürü: Çalışanların üretkenliği ve morali için güçlü bir şirket kültürü yaratmak önemlidir. Somut değerler ve hedefler çerçevesinde bir olunmuşsa insanlar daha iyi çalışır.
  6. Müşteri hizmetleri: Müşteri hizmetleri, ticari bölümün tekelinde değildir. Hepimiz her gün bir şekilde müşterilerle, tedarikçilerle veya iç müşterilerle etkileşim halindeyiz.
  7. Duygusal zeka (EI): EI hayatımıza son yıllarda girmiş bir kavram. Peter Salovey ve Mayer’e göre EI, “kendinin ve başkalarının duygularını izleyebilme, farklı duyguları ayırt edip bunları uygun bir şekilde sınıflandırma ve düşünce ile davranışları yönlendirmek için duygulardan edinilen bilgiyi kullanma becerisidir.”
  8. Kişisel üretkenlik: Her gün, üretken geçmeli ve iyi yönetilmelidir. Gün içinde verimli olma hissi, paha biçilemez bir duygudur.
  9. Hikaye anlatıcılığı: Teknik ve temel beceriler ortaya iş koymak için elzemdir fakat yapılan işi sunmak söz konusuysa, hikaye anlatıcılığı da hayati öneme sahiptir.
  10.  Değişim yönetimi: Bazen değişim stresli olabilir ve hazırlıklı olmamız gerekir.