Skip to main content

Farklı Kuşaklardan İnsanların Yönetilmesi

John: 35 yaşında, iki çocuk sahibi, evli, yeni evinden dolayı borç altında, istikrar istiyor, sosyal medyaya sıcak bakıyor, Y kuşağı

Mary: 59 yaşında, 3 çocuk sahibi, büyük anne, emekliliği 4 yıl sonra, ikinci dünya savaşı sonrası doğan kuşaktan.

Leo: 24, yeni mezun, bekar, meydan okumaları seviyor, esnekliği tercih ediyor, internet zamanında doğdu, Z kuşağı.

Günümüzde yöneticiler, farklı kuşaklardan insanların yönetilmesi konusunda zorluklar yaşıyor. Değerler, standartlar, çalışma şekilleri her kuşakta değişiyor: Leo iletişim için anlık mesaj uygulamalarını kullanırken Mary bizzat iletişim kuracağı kişiye gidip yüz yüzeyken soru sormayı tercih ediyor. Her kuşak kendi dilini konuşur ve kendine özgü bir yaşayışa sahiptir. Özellikle genç veya yaşlı yöneticiler için iş yerinde iletişim gerçekten zorlu bir meseledir. Future Workplace’in kurucu ortaklarından Jeanne C. Meister, “Kuşak farklarından doğan gerilimin, farklı kuşağa mensup bazı çalışanlar tarafından saygısızlık olarak görülebileceğinin farkında olmak önemlidir” diyor.

Ancak araştırmalar, ana kriterin daha çok yaş farkı ile ilgili olduğunu gösteriyor. Yeni bir çalışan ve yeni mezun olarak Leo daha fazla motivasyona sahip olabilir ve kendine meydan okumak isteyebilir; istikrar ve rutin onun için sıkıcı olabilir. Tam tersine John evli, 2 çocuğa sahip, ev taksiti ödüyor, para kazanma ve istikrar sağlama amacında. Hayatın farklı dönemlerinde farklı öncelikler mevcut. Mary 24 yaşındayken öncelikler aşağı yukarı aynıydı ancak çalışma şekilleri biraz farklıydı.

Aslında çalışanlarınızın kim olduğunu öğrenerek yönetim etkinliğinizi kolay yoldan geliştirebilirsiniz. Bir yönetici çalışanların değerlerini, yaşayışlarını, önceliklerini, kariyer motivasyonlarını ve kariyer amaçlarını bilerek yönetim uygulamalarını kişilere göre uyarlayabilir, geliştirebilir, bunların yanında yaş ve kuşak farklarıyla da baş edebilir. Ekibinizi tanımanın yolları arasında anketler, soru kağıtları, sohbet etmek veya ekip toplantıları düzenlemek sayılabilir.

Son olarak, çalışanlar iş iletişimi becerilerini geliştirmek için kuşaklar arası mentorlukla birbirlerinden bir şeyler öğrenebilir. Gençlerin yaşlılardan veya yaşlıların gençlerden bir şeyler öğrendikleri özel bir zaman dilimi oluşturabilirsiniz. Kıdemli çalışanlar sosyal medyanın gücünü ve yeni iletişim yollarını öğrenirken gençler de deneyimli çalışanlardan kurumsal bilgiler edinebilir. Anahtar sözcükler: Y Kuşağı, Z Kuşağı, İş Yerinde İletişim, iş iletişimi becerileri, yönetim uygulamaları, kuşak farkları, kuşaklar arası mentorluk.