Skip to main content

Sürekli Değişmekte Olan Pazarımıza Yönelik 3 Ana Bakış Açısı

Z Kuşağının Yükselişi

İmdat! Pazara yeni ihtiyaçları, çalışma şekilleri, iletişim araçları ve hareket kabiliyeti istekleri olan yeni bir kuşak geliyor. 1996’dan sonra doğan bu nesil, genç yetenekleri kendine çekmek için Z kuşağının isteklerine göre yeni politikalar oluşturmak zorunda kalan şirketlerin insan kaynakları departmanlarını alt üst ediyor. Şaşırtıcı bir şekilde Z kuşağının baş motivasyonu maaş değil, işleri ile özel hayatları arasındaki kontrol. Ayrıca bu kuşağın üyeleri gerçek zamanlı geri bildirim, hareket kabiliyeti (yurt dışında veya evden çalışma) ve eş zamanlı olarak birden fazla iş ve proje yürütmeyi arzu ediyor. Şirketler bu yeni neslin ihtiyaçlarını hala tam olarak anlamaya çalışma aşamasında fakat bu neslin geleneksel iş yerlerini yerle bir edeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Süper Meslekler ve Otomasyon

Deloitte, İnsan Kaynakları Trendleri raporunda, yapay zeka ve robotlara eşlik edecek şekilde yeniden tasarlanan “Süper Meslekleri” tanıtıyor. Yükselişte olan bu fenomen, çalışanların becerilerinin giderek daha fazla otomatize edilen iş yerlerimize uygun olacak şekilde yeniden şekillendirilmesi anlamına geliyor.

Otomasyon, örneğin kol gücüne dayanan işler gibi bazı iş alanlarını radikal bir şekilde değiştiriyor. Yöneticiler ve şirketlerin, otomasyonu iş yerinin günlük akışına entegre etmek için yeni çalışma şekilleri geliştirmeleri gerekiyor. PwC analizinde yapay zeka, robotlar ve diğer akıllı otomasyon formlarının 2030 itibariyle küresel gayrı safi hasılaya 15 trilyon USD’ye kadar katkı yapma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Uzaktan Çalışma

Evden veya başka bir ülkeden çalışmak Y ve Z kuşakları için ana eğilimlerden biri. Y kuşağı mensupları “evden çalışma veya uzaktan çalışma politikasının gerekli olduğuna” inanıyor ve bir Ricoh çalışmasında, Avrupalı çalışanların üçte birinin, esnek çalışma taraftarı bir işveren ile çalışmak için %10 ücret kesintisine razı olacağı belirtiliyor. Bu yüzden esnek çalışmayı henüz standart hale getirmemiş kuruluşlar, kıran kırana geçen yetenek arama savaşını kaybediyor. Günümüzde Z kuşağı mensupları, pazara yeni katılanların %40’ını oluşturuyor ve daha esnek bir çalışma şekli arıyor.